Leer gemakkelijk zinnen ontleden naar onderwerp en persoonsvorm.